وێنەی رەنگا و رەنگ بۆ وێنەی خۆڵەمێشی باسکردن و کۆدکردن

 وێنەی رەنگا و رەنگ بۆ وێنەی خۆڵەمێشی باسکردن و کۆدکردن

لەم بابەتەدا باسی ئەوە دەکەین چٶن گەر ئێمە وێنەیەکی رەنگاورەنگمان هەبێت بیگۆرین بۆ وێنەیەکی خۆڵەمێشی وەک لەناو خەڵکی باوە وێنەری رەش و سپی ئێمە لێرەدا سێ رێگا دەخەینە روو کە دەشێت بەکاربێن بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە کە دەشێت رێگای زیاتر هەبێت سودمان لەم بابەتە وەرگرتووە کە باسی ئەم ئەلگۆریثمانە دەکات کە نەرماڵەی Gimp بەکاری دەهێنێت بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە، گەر تا ئێستا نازانیت بیرۆکەی وێنە چیە پێویستە ئەم دوو بابەتە بخوێنیتەوە بۆ تێگەیشتن