بەکارهێنانی *-data داتا ئەترربیوتەکان

data-attributies داتا ئەترربیوتەکان

لەم بابەتدا باسی تەکنێکێک دەکەین کە لەوانەیە ئەو کەسانەی تازە دێنە ناو بواری وێب دارشتنەوە لەوانەیە بیرۆکەیان لەسەری نەبێت یان باش لێی نازانن ئەویش بریتیە لە  داتا ئەترربیوتەکان ( data-* attributes) کە یەکێکە لە ئەترربیوتە گشتیەکان کە بوونی هەیە لە HTML5 دا